projecte reforma decoració

PRIMER CONTACTE

Veure i Escoltar …

A el moment que el client contacta amb nosaltres per la reforma del seu habitatge o local es concreta una cita per a fer una visita a l’espai a reformar. Un cop allí es el moment d’aixecar un plànol de l’estat actual, prendre mides, observar detalls i per sobre de tot escoltar. Escoltar quins son els desitjos, necessitats i preferències dels nostres possibles clients. Captar sensacions, donar idees i solucions alternatives que posteriorment es maduraran, es modificaran i es milloraran sobre el paper.

AVANTPROJECTE Y PRESSUPOST

Treball de despatx…

Amb tota la informació recopilada en la visita inicial a la vivenda, comença la tasca creativa i de projecció d’un o varis anteprojectes que compleixin amb els requisits exposats pel client. Es plantejen alternatives i les millors solucions constructives per aconseguir els objectius desitjats. En base al disseny projectat es prepara un pressupost detallat tenint en consideració totes i cadascuna de les partides i treballs que es tinguin que realitzar, amb l’objectiu de fer el pressupost el més realiste possible, i tot ben acotat de forma que sigui molt fàcil de modificar, eliminar o afegir qualsevol partida. En la visita de presentació del projecte i entrega de pressupost, s’explica tot el procés d’obra i s’entra al detall de cada partida, i de com i perquè està valorada. S’utilitzen plànols, renders y fotografies per fer més intel.ligible allò que s’ha dissenyat. A la nostra exposició es poden veure i tocar els elements pressupostats i altres alternatives de materials i acabats.CROQUIS PRIMERA VISITA REFORMA

croquis avantprojecte reforma

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

Colze a colze amb el client…

Un cop decidit que es vol tirar endavant el projecte de reforma amb nosaltres, arriba el moment de treballar conjuntament amb el client i definir al milímetre cada detall del projecte: Escollir els materials, definició de distribucions i instal.lacions, cates en el pis per resoldre possibles dubtes i tancament d’un planning i pressupost definitiu. Tot aquest procés de treball intens de la nostra àrea tècnica i de creació colze a colze amb el client, abans de realitzar cap actuació de reforma de vivenda o local, serveix per tenir definides totes les tasques a executar, fet que permet que la obra avanci a un ritme molt més àgil i sense dubtes per cap de les parts. S’eviten igualment problemes de subministrament i d’aquesta manera ens assegurem que no es produeixin temps morts en la obra i aquesta avanci segons les dates definides al planning i sobre les que Balada Juan assumeix compromisos i penalitzacions en el cas que no es complissin.

plànol reforma integral

L’OBRA

Coordinació i professionalitat…

Quan ho tenim tot definit, determinem la data d’inici d’obres. Ho comuniquem amb antelació a la comunitat de propietaris i ens encarreguem de protegir entrada, vestíbul, replans, ascensor i totes les zones de pas durant tot el desenvolupament de la obra, intentant minimitzar les molèsties als veïns de la finca. Els processos d’obra es desenvolupen segons les necessitats del projecte: enderrocs, envans, regates, instal.lacions, tractaments de parets, sostres i paviments, per acabar amb acabats i muntatges. El fet de disposar de subcontractes de confiança, permet poder coordinar sense la interferència d’altres factors, tot el moviment dels diferents professionals i oficis que intervenen en la obra. Si el client així ho desitja, establim un dia de visita setmanal per seguir i comentar l’evolució de la reforma. Durant tot el procés, el coordinador de l’obra és el nexe d’unió permanent entre client i empresa. Una vegada finalitzada la obra, es realitza la recepció de la mateixa juntament amb el client, comprovant tots i cadascun dels detalls, i en el cas de que hagués algun aspecte a repassar, establint una data per a la seva reparació.

procés obra reforma

PRODUCTES I SERVEIS

Tot això i molt més…

Reformes integrals: Som especialistes en reformes integrals d’habitatges adaptant-nos a les necessitats i possibilitats dels nostres clients.

Reformes de locals: Adeqüem oficines i locals comercials per al seu us professional.

Reformes de cuines: Reformem cuines donant multitud d’opcions d’acabats segons el gust del client. Mobiliari, encimeres, electrodomèstics…

Reformes de banys: Sanitaris, plats de dutxa, mobiliari, griferies…

Instal.lacions: Electricitat, fontaneria, telecomunicacions, calefacció, aire acondicionat…

Carpinteries: Portes, finestres, armaris, paviments de parquet…

Pintura: Pintat de vivendes, allisats, retirada d’estucs, esmaltats, barnissats…

Tot això amb personal de confiança i la coordinació del nostre equip tècnic!

VEURE EXEMPLES I CONTRACTAR

CONTACTAR PER A MÉS INFORMACIÓ