projecte construcció reforma

PRIMER CONTACTE

Veure i Escoltar …

En el moment que el client contacta amb nosaltres es concerta una cita per escoltar les característiques de l’encàrrec. Escoltar quins son els desitjos, necessitats i preferències dels nostres possibles clients. Captar sensacions, donar idees i solucions alternatives que posteriorment es maduraran, es modificaran i es milloraran sobre el paper. En aquest punt es el moment d’elaborar el pressupost per la realització del Projecte.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

Colze a colze amb el client…

Amb tota la informació recopilada en la reunió inicial i amb una visita al emplaçament del Projecte, comença la tasca creativa i de projecció de l’avantprojecte que compleixi amb els requisits exposats pel client. Arriba el moment de treballar conjuntament i definir al milímetre cada detall del projecte, escollir materials i definir distribucions i instal.lacions. Es plantejen alternatives i les millors solucions constructives per aconseguir els objectius desitjats. Tot aquest procés de treball intens de la nostra àrea tècnica i de creació colze a colze amb el client serveix per tenir definides totes les tasques a executar, fet que permet que la obra avanci a un ritme àgil i amb menys dubtes. S’eviten problemes de subministrament i d’aquesta manera ens assegurem que no es produeixin temps morts a l’obra i aquesta avanci segons les dates definides al planning.

plànol reforma integral

PRESSUPOST DE CONSTRUCCIÓ O REFORMA

Treball de despatx…

En cas de voler el servei de Balada Juan com a Contratiste, en base al Projecte es prepara un pressupost detallat tenint en consideració totes i cadascuna de les partides i treballs que es tinguin que realitzar, amb l’objectiu de fer el pressupost el més realiste possible, i tot ben acotat de forma que sigui molt fàcil de modificar, eliminar o afegir qualsevol partida. En l’entrega de pressupost, s’explica tot el procés d’obra i s’entra al detall de les partides que puguin generar dubte, i de com i perquè està valorada. S’utilitzen plànols, renders y fotografies per fer més intel.ligible allò que s’ha dissenyat. A la nostra exposició es poden veure i tocar els elements pressupostats i altres alternatives de materials i acabats.

CROQUIS PRIMERA VISITA REFORMA

L’OBRA

Coordinació i professionalitat…

Quan está el projecte visat i la llicència d’obres tramitada, es determina la data d’inici d’obres. Els processos d’obra es desenvolupen segons les necessitats del projecte: enderrocs, moviment de terres, estructura, envans, regates, instal.lacions, tractaments de parets, sostres i paviments, per acabar amb acabats i muntatges. El fet de disposar de subcontractes de confiança, permet poder coordinar sense la interferència d’altres factors, tot el moviment dels diferents professionals i oficis que intervenen en la obra. Si el client així ho desitja, establim un dia de visita setmanal per seguir i comentar l’evolució de l’obra. Durant tot el procés, el coordinador de l’obra és el nexe d’unió permanent entre Client i Contratiste. Una vegada finalitzada la obra, es realitza la recepció de la mateixa juntament amb el client, comprovant tots i cadascun dels detalls, i en el cas de que hagués algun aspecte a repassar, establint una data per a la seva reparació.

procés obra reforma

PRODUCTES I SERVEIS

Projecte d’Obra Nova o Reforma: Es el servei a partir del qual es desenvolupen tots els altres.

Execució d’Obra o Reforma: Es el servei on podem executar nosaltres mateixos el projecte amb les qualitats, termini i acabats complint els nostres estandarts.

Reformes integrals: Realitzem reformes integrals d’habitatges adaptant-nos a les necessitats i possibilitats dels nostres clients.

Reformes de locals: Adeqüem oficines i locals comercials per al seu us professional.

Reformes de cuines: Reformem cuines donant multitud d’opcions d’acabats segons el gust del client. Mobiliari, encimeres, electrodomèstics…

Reformes de banys: Sanitaris, plats de dutxa, mobiliari, griferies…

Instal.lacions: Electricitat, fontaneria, telecomunicacions, calefacció, aire acondicionat…

Carpinteries: Portes, finestres, armaris, paviments de parquet…

Pintura: Pintat de vivendes, allisats, retirada d’estucs, esmaltats, barnissats…

Tot això amb personal de confiança i la coordinació del nostre equip tècnic!

CONTACTAR PER A MÉS INFORMACIÓ