dima
  • iluminària agulla

    Lluminària de sostre de forma serena, pantalla difusora circular de paper blanc que projecta una llum suau i pantalla d’agulles d’estendre la roba que plasma el caràcter universal de la lluminària. Protagonisme total per les agulles d’estendre la roba, simbologia de transcendència quotidiana universal. ENLLAÇ A LA BOTIGA | AGULLA 50 DE SUSPENSIÓ